Fundusz Górnośląski SA od ponad 20 lat efektywnie wspiera firmy w innowacyjnym rozwoju, wejściu na rynki zagraniczne, udziela dofinansowania na usługi szkoleniowe, oferuje preferencyjne pożyczki i dotacje finansujące rozpoczynanie i prowadzenie działalności gospodarczej, udziela informacji na temat funduszy z Unii Europejskiej.

Dzięki programom pożyczkowym pomaga mikro, małym i średnim przedsiębiorcom rozwijać się, dostarczając im nisko oprocentowany kapitał na inwestycje oraz bieżącą działalność.

Fundusz Górnośląski SA jest najistotniejszym w województwie śląskim podmiotem:

– kreującym i udostępniającym nowoczesne instrumenty finansowe wspierające rozwój sektora publicznego, prywatnego i obywatelskiego,
– aktywnie uczestniczącym w realizacji polityki rozwoju regionu oraz tworzącym warunki dla wykorzystywania środków krajowych i europejskich na rzecz rozwoju województwa śląskiego,
– inicjującym i angażującym się w partnerskie projekty zorientowane na wspieranie innowacyjnych procesów rozwoju regionu.

Szeroki wachlarz naszych instrumentów finansowych zapewni Twojej firmie dynamiczny rozwój.
Fundusz Górnośląski SA oferuje przedsiębiorcą:
– pożyczki inwestycyjne i obrotowe dla MŚP,
– pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
– dotacje na szkolenia.

Ponadto:

Udzieliliśmy 2000 pożyczek dla 1638 przedsiębiorstw na kwotę ponad 327 mln złotych w latach 2004-2019.
70 mln złotych dofinansowania udzieliliśmy w ramach projektu  „Wsparcie rozwojowe MŚP w województwie śląskim” dla ponad 5.100 firm.
Ze szkoleń i innych form podnoszenia kwalifikacji skorzystało 17.300 osób.

Więcej informacji na stronie www.fgsa.pl

Close Menu