Coraz bliżej 2019 r. Jak zwykle niestety czekają nas kolejne zmiany podatkowe...

Dzięki Państwowej Inspekcji Pracy przedstawiamy prezentacje projektu zmian. Szczegóły  na zbliżającym się
styczniowym III Seminarium Gospodarczym!
                                                                                                                                           

Kontakt:

41-902 Bytom, ul. Chrobrego 34/5a, tel. +48 32 281 59 58
Biuro czynne od poniedziałku lub piątku w godz. 09:00 – 15:00

Prezes BIPH Krzysztof Gajos, tel. 32 387 27 71

2018 BIPH Wszelkie prawa zastrzeżone Bytomska Izba Przemysłowo – Handlowa