Zarząd Bytomskiej Izby Przemysłowo - Handlowej

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

W dniu 6 czerwca 2017 wybrano nowe władze IZBY,w tym nowego Prezesa BIPH .Jest nim dotychczasowy z-ca Krzysztof Gajos.
W swoim programie przedstawił zamierzenia Izby na najbliższy okres:
 • wzmocnienie roli i pozycji Izby we współpracy z samorządem Miasta
 • wzrost ilości członków Izby,zwłaszcza  młodych przedsiębiorców
 • sciślejsza współpraca z Cechem Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości oraz Regionalna Izbą Gospodarczą
 • cykliczna organizacja Pikniku Sportu i Biznesu oraz Forum Gospodarczego
 • wsparcie członków Izby w zamierzeniach gospodarczych.-wznowienie wydawnictwa kalendarza Izby 
Poniżej skład Zarzadu ,Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
 

Zarząd:

 1. Krzysztof Gajos – Prezes (Sponsor sp. z o.o.)
 2. Aleksander Słota –  I Wiceprezes (TLS SILESIA sp. z o.o.)
 3. Barbara Kulikowska – Wiceprezes (PSS Społem)
 4. Roman Badura – Wiceprezes (RB Rowerek)
 5. Tadeusz Bieniek -Członek  (DAW Bytom sp zo.o.)
 6. Tadeusz Gapiński – Członek (Firma Gabud)
 7. Sławomir Zakrzewski – Członek (P.W. Futuro)

Komisja Rewizyjna:

 1. Komor Artur – Przewodniczący Komisji
 2. Nowakowski Radosław
 3. Milewski Bogusław

Sąd Koleżeński:

 1. Podhajecki Jerzy – Przewodniczący
 2. Tobor Eugeniusz
 3. Kopiec Ryszard

Gratulujemy!

Kontakt:

41-902 Bytom, ul. Chrobrego 34/5a, tel. +48 32 281 59 58
Biuro czynne od poniedziałku lub piątku w godz. 09:00 – 15:00

Prezes BIPH Krzysztof Gajos, tel. 32 387 27 71

2018 BIPH Wszelkie prawa zastrzeżone Bytomska Izba Przemysłowo – Handlowa