Zarząd Bytomskiej Izby Przemysłowo - Handlowej

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

W dniu 6 czerwca 2017 wybrano nowe władze IZBY,w tym nowego Prezesa BIPH .Jest nim dotychczasowy z-ca Krzysztof Gajos.
W swoim programie przedstawił zamierzenia Izby na najbliższy okres:
 • wzmocnienie roli i pozycji Izby we współpracy z samorządem Miasta
 • wzrost ilości członków Izby,zwłaszcza  młodych przedsiębiorców
 • ściślejsza współpraca z Cechem Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości oraz Regionalna Izbą Gospodarczą
 • cykliczna organizacja Pikniku Sportu i Biznesu oraz Forum Gospodarczego
 • wsparcie członków Izby w zamierzeniach gospodarczych.-wznowienie wydawnictwa kalendarza Izby 
Poniżej skład Zarządu ,Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
 

Zarząd:

   1. Krzysztof Gajos – Prezes (Sponsor sp. z o.o.)
   2. Aleksander Słota –  I Wiceprezes (TLS SILESIA sp. z o.o.)
   3. Barbara Kulikowska – Wiceprezes (PSS Społem)
   4. Roman Badura – Wiceprezes (RB Rowerek)
   5. Tadeusz Bieniek -Członek  (DAW Bytom sp z o.o.)
   6. Tadeusz Gapiński – Członek (Firma Gabud)

          vii.  Andrzej Malesza – Członek (Węglokoks Kraj Sp. z o.o.)

Komisja Rewizyjna:

 1. Polak Paweł – Przewodniczący
 2. Zakrzewski Sławomir

Sąd Koleżeński:

 1. Adw. Kosiński Artur
 2. Tobor Eugeniusz
 3. Kloś Maciej

Gratulujemy!

Close Menu