Aktualności Izby

Bytomski model współpracy Publicznych Służb Zatrudnienia z przedsiębiorcami

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu o kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Bytomiu do dnia 25 kwietnia 2017 r. pod nr tel. 32 281 70 19, 32 281 33 07 wew. 255, 231 lub na adres e-mail: poradnictwo@pupbytom.com.pl .

Spotkanie z dr hab Grzegorzem Glodem

Czlonkowie i sympatycy Bytomskiej Izby Przemyslowo-Handlowej w Bytomiu.
Zarzad BIPH serdecznie zaprasza na spotkanie z dr hab.Grzegorzem Glodem wykladowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Katwicach.
Temat spotkania" Konkurencyjni przetrwaja." Dr bab.Grzegorz Glod oprocz wykladow na UE gdzie pelni funkcje Prodziekana, jest rowniez doskonalym praktykiem.
Doradza w sprawach eknomiczno-rynkowych wielu firmom panstwowym i prywatnym.
Uwazamy,ze tematyka i wiedza wykladowcy bardzo przyblizy bytomskim przedsiebiorcom sprawy sprawnego prowadzenia firmy w gospodarce rynkowej i przyczyni sie do ich rozwoju.
Spotkanie odbedzie sie w dniu 25 kwietnia 2017 r.o godz.16.00 w sali narad PSS Spolem w Bytomiu ul.plac Kosciuszki 9.II.Pietro.
Liczymy na niezawodne przybycie.
Za Zarzad
Prezes Tadeusz Gapinski

Spotkanie informacyjne dla małych i średnich firm

Członkowie BIPH
 
    Z uwagi na planowane przez BIPH spotkanie z Funduszem Górnośląskim w Katowicach oraz równolegle organizowane spotkanie w tym samym temacie przez Wydział Strategii i Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Bytomia, zapraszamy na połączone spotkanie w dniu 27.03.2017r godz 9.30 sala nr 200 Urzędu Miasta w Bytomiu.
 
W załączeniu:
 
Plan spotkania informacyjnego dla małych i średnich firm w dniu 27 marca 2017r godz 9.30 sala 200 UM Bytom
 
Prezes Zarządu
 
Tadeusz Gapiński